Facilities - BUSINESS CENTER Ho Chi Minh City Hotel

Bong Sen Hotel Saigon
Tiếng ViệtviEnglishen
bong sen hotel 2024
x

BUSINESS CENTER

Liên hệ với người thân, bạn bè hoặc đối tác của bạn thông qua Internet; e-mail; Điện thoại IDD; Dịch vụ điện thoại trực tiếp (HCD) và kết nối fax. Dịch vụ thư ký, photocopy và dịch thuật có sẵn để đáp ứng mọi yêu cầu kinh doanh của bạn. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp truy cập Internet băng thông rộng, WIFI và một thư viện nhỏ với tạp chí thông tin …