Contact Us Bong Sen Hotel Saigon

Hotel in Ho Chi Minh City
Tiếng ViệtviEnglishen
bong sen hotel 2024
x

Liên hệ

KHÁCH SẠN BÔNG SEN SÀI GÒN

117 – 123 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

PHÒNG KINH DOANH:

Điện thoại:  (84-028) 3521 8525 / 3521 8524 (8:00 AM – 5:00 PM, từ thứ 2 đến thứ 7)

Hotline: (84-028) 3829 1516 (24/7)

Fax: (84-028) 3829 8076

Email: