Contact Us Bong Sen Hotel Saigon

Hotel in Ho Chi Minh City
Tiếng ViệtviEnglishen
hinh trang chu
x

Liên hệ

KHÁCH SẠN BÔNG SEN SÀI GÒN
117 – 123, Đồng Khởi, Quận  1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-028) 38291516 – Fax: (84-028) 38298076
Website: www.bongsenhotel.comEmail: reservation2@bongsencorporation.com